• Mehmet KASAP

Torbadan neler çıktı?


28.11.2017 tarihinde kabul edilerek, 5 Aralık 2017' de Resmi Gazete'de yayınlanan 7061 Sayılı "BAZI VERGİ KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN" bilhassa Motorlu Taşıtlar Vergisinde artış tartışmalarıyla toplumun her kesiminin müdahil olduğu bir torba yasa oldu.

İlerleyen süreçte Gelir Vergisi tarifesinden dolayı yılın son aylarında, maaşları eriyen asgari ücretlerinin talepleri aynı torbaya girdiğinde, yalnız banka ve finans kuruluşları mı yoksa tüm sermaye şirketleri mi, ne kadar süreyle tartışmaları eşliğinde tüm şirketler için gelecek üç yılda kurumlar vergisi oranın yüzde on oranında artırılarak %20'den %22'ye yükseltilmesi de eklendiğinde geniş kitleleri ilgilendiren bir düzenlemeler dizisi yürürlüğü girmiş oldu.

124 madde'den oluşan kanunun, en önemli görülen hususları ekteki özet tablomuzda paylaşılmıştır.

Başlıcalarını kısaca açmak gerekirse,

  • Faaliyet konusu ne olursa olsun, kurumların 2018,2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine ait kurumlar vergisi %10 oranında artırılarak, %22 oranında hesaplanacak,

  • 2017 yılında elde edilen kira gelirleri de dahil olmak üzere, götürü gider yöntemini tercih edenler için indirim oranı %25'ten %15 düşürülerek hesaplanacak,

  • İstisna şartlarına haiz kurumların en az 2 tam yıl süreyle aktiflerinde tuttukları gayrimenkullerin satışından doğan kazançlara uygulanan istisna oranı %75'ten %50'ye düşürülerek uygulanacak,

  • Asgari ücretlerinin yıl sonlarında, GV tarifesinden kaynaklı maaşlarındaki erime AGİ ile telafi edilecektir.

Müşterileri ve bülten abonelerimize önemle duyururuz.

Ekler:

> Özet Tabloya Buradan ulaşabilirsiniz.

> 7061 Sayılı Torba Yasa'nın Tam Metni.

#7061 #2017kirageliri #gmsi #kurumlarvergisioranı #asgariücret #götürübeyan #gayrimenkulistisnası #çekkanunu #vergi

15 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
T&WhatsApp 0 212 514 52 61     |   mehmet@mehmetkasap.com.tr    |  Sirkeci, Ankara Cd. 59/312 Fatih ISTANBUL    ​