• Mehmet KASAP

Bu "işler" ihmale gelmez!


Bu yazımızda, son derece önemli bir konuda daha, takipçilerimizi kısaca bilgilendirmiş ve ihmale gelmez bazı hususları vurgulamış olacağız.

Ayıracağınız bir kaç dakika, işletmenizin büyüklüğünüze göre çok ciddi kayıplardan koruyabilir.

Hadi başlayalım!

4857 Sy. İş Kanunu'muzun 75. maddesinin amir hükmü der ki;

Madde 75 - İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.

İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.

Paragrafı bitirdikten sonra küçük bir heyecan yaşamış olabilirsiniz.

O halde devam ediyoruz!

Peki nedir bu "özlük dosyası", nereden alınır, neler olmalıdır muhteviyatında ?

Şöyle bir gerçek var ki, bugün hangi kırtasiyeye sorsanız ya da ofis malzemelerini aldığınız alışveriş sitesinden sipariş etseniz çoğu birbirine benzer, "işçi özlük dosyası" temin edebilirsiniz.

Kanunda vurgulanmak istenenin, işverene bir külfet yüklemek ya da kırtasiye masrafı yaratmak olmadığını anlamışsanız, doğru yoldayız demektir.

Gelgelelim, emredici hükme karşı, dosyanın içeriğinde neler olması gerektiği tam ve net olarak belirtilmemiştir. Bu birazda, iş kanunun diğerlerinden ayrı olarak içtihat hukukundan beslenmesinden kaynaklı, doğası gereği bir durum olarak görülebilir.

Özlük dosyasının düzenletilmesindeki maksat, bilhassa işgören ve işveren arasındaki uyuşmazlık hallerinde öne sürülecek iddialara karşı bir kanıt niteliği oluşturmasıdır.

Ve bu yazıyı bir işveren olarak okuyorsanız, tekrar belirtelimki, düzenlemediğiniz her bir özlük dosyası, oldukça ağır olan cezai yaptırımları ve uyuşmazlık halinde aleyhinizde gelişebilecek sonuçlar senaryosunda işinize yapabileceğiniz en büyük fenalıklardan biri olacaktır.

Hazırlayacağınız özlük dosyasında bizce en azından şu belgelerin olması gerekmektedir;

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2. Nüfus Kayıt Örneği *

3. İkametgah ( Yerleşim ) Belgesi *

4. Diploma Fotokopisi *

5. Özgeçmiş

6. Sağlık Raporu (Bilhassa Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde daha da önemlidir.)

7. Adli Sicil Kaydı *

8. Vesikalık Fotosu

9. Aile Durumunu Bildirir Form (Bilgi Arşivimizde örneği mevcuttur.)

10. İşe Giriş Bildirgesi / Ayrılış Bildirgesi

11. İş Sözleşmesi

12. Yıllık İzin Formları

13. Aylık Maaş Bordrosu / Hesap Pusulaları

14. Kendisinin ve Acil Durumda Aranacak Yakınının Telefon No'su

15. Mesleki Yeterlilik Belgesi Gerektiren Bir İşi İcra Edecekse MYK Belgesi

16. Bilhassa Tehlikeli / Çok Tehlikeli İşlerde Oryantasyon Eğitimi Aldığına Dair Taahhütname

17. İşin Niteliğine Göre Önemli Olan Sair Evraklar.

* İşaretli olan belgeler, turkiye.gov.tr adresinden kolayca ve ücretsiz olarak temin edilebilir.

Kabul edelimki, biraz uzun bir liste. Önemle belirtiriz ki, her bir belgenin gerekliliği başlı başına bir yazı konusu olacak niteliktedir. Dahası, iş hukukundaki özellikli durumları ölçeğinde, başta da vurguladığımız gibi, dosyanın eksikliği olası bir durumda ciddi cezai yaptırımlara sebebiyet verebilir.

İşine duyarlı tüm takipçilerimizin (ki bu duyarlılığınız için kendinize bir tebrik borçlusunuz) bu vesileyle konuya dikkatini çekmek ve olası durumlarda mağduriyet yaşamamasını isteriz.

Kolaylık ve başarı her dâim sizlerle olsun.

#işçiözlükdosyası #işkanunu #işveren

22 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Yenilendik!

T&WhatsApp 0 212 514 52 61     |   mehmet@mehmetkasap.com.tr    |  Sirkeci, Ankara Cd. 59/312 Fatih ISTANBUL    ​