• Mehmet KASAP

Numarataj Değişikliğinin Bildirimi Nasıl Yapılır ?


Numarataj işlemi kısa bir ifadeyle, belediyelerin mücavir alan sınırları içerisinde bulunan yapılara adres tespiti yapmak suretiyle, herhangi bir toprak parçası veya binanın coğrafi konumunu ve işlev açısından tanımlanmasını sağlaması işlemidir.

Bu yazımızda, işyeri adresinin numarataj çalışmasıyla değişmesi halinde yapılması gerekenleri ve tavsiyelerimizi kısaca paylaşacağız.

Önemle paylaşmak isteriz ki, fiziki bir adres naklinden farklı olarak, belediyelerin numarataj çalışmaları sonucunda güncellenen, değişen işyeri adreslerinin güncellemesi için, karar defterinde ayrıca bir karar alınmasına, noter onayına ve diğer prosedürlere gerek yoktur.

Yapılması gerekenler sırasıyla,

1. Öncelikle, işyerinizin bağlı bulunduğu belediyenin "Numarataj Şube Müdürlüğü"ne bir dilekçe ile müracaat ederek eski adres bilginizi ve güncel adres bilginizi aynı yazıda gösterir numarataj yazınızı temin edilmelidir.

- Numarataj yazınızda eğer mümkünse işyerinizin UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) kodunun belirtilmesinde diğer bazı işlemler açısından faydalı olacaktır.

- Belediyenize vadesi geçmiş borcunuz bulunması halinde, öncesinde ödemeniz yahut yapılandırmanız istenebilir. 7143 Sy. Knn.'un yürürlükte olduğu şu günlerde, varsa belediyeye olan borçlarınıza taksitlendirebilirsiniz.

2. Bağlı olduğunuz Ticaret Odası'nın "Evrak Kayıt Servisi"ne bir üst yazı ile belediyeden aldığınız "numarataj yazısını" elden yahut taahhütlü posta ile ulaştırınız.

- Benzer şekilde bağlı olduğunuz ticaret odasına da vadesi geçmiş borcunuz varsa, güncellemenin gerçekleşmesi için öncelikle borcunuzu ödemeniz yahut yapılandırmanız gerekebilir.

3. Ticaret odanıza yaptığınız başvuru neticesinde, ticaretsicil.gov.tr adresinden işlem durumunuzu kontrol ediniz. Bu süre işlem yoğunluğuna göre değişmekle birlikte genel olarak 7-8 iş günü içinde sonuçlanmaktadır.

4. Adres güncellemenizin ticaret sicil gazetesinde yayınlanması takiben ilgili ticaret sicil gazetesi suretiyle bağlı bulunduğunuz vergi dairesi ve SGK başta olmak üzere diğer resmi makamlara da duruma uygun bir üst yazı ile bildirimde bulununuz.

Adres değişikliği sonucunda değişen işyeri adres kodunuzu muhtasar beyannamenin ilgili satırında ve SGK online ekranlarında da güncellemeniz gerekecektir.

Resmi kurumlar nezdinde kısaca yukarıda paylaştığımız gibi olmakla birlikte, herhangi bir karışıklığa sebebiyet vermemek için, evraklarınızda da benzer güncellemeleri yapmanız ve iş ortaklarınızı haberdar etmeniz son derece önem arz edecektir.

#numarataj #belediye #güncelleme

98 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Yenilendik!

T&WhatsApp 0 212 514 52 61     |   mehmet@mehmetkasap.com.tr    |  Sirkeci, Ankara Cd. 59/312 Fatih ISTANBUL    ​