• Mehmet KASAP

SGK'dan son çağrı!


Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından son günlerde, kendi nam ve hesabına çalışan, doktor, eczacı, avukat, mühendis, veteriner ve mali müşavir benzeri teknik deyimiyle serbest meslek mensuplarına, "Kurum kayıtlarında yapılan incelemeler neticesinde işyerinde yapılan iş kapsamında kendi adınıza ve hesabınıza bağımsız olarak çalıştığınız, ancak bu alanda sigortalı çalışan bildirmediğiniz tespit edilmiştir. Bu itibarla Kurumumuzun geçmişe yönelik inceleme yetkisinin 10 yıl olduğu hususu da dikkate alındığında ortaya çıkabilecek mağduriyetlerin en aza indirilmesi bakımından; yürütmekte olduğunuz faaliyet kapsamında büronuzda çalıştığınız veya çalışanlarınız bulunuyorsa,bunlara ilişkin sigortalı bildirimlerini zamanında yapmanız gerektiği hususunu hatırlatır, çalışmalarınızda başarılar dilerim." türünde yazılar ulaşmaktadır.

Kısaca ifade etmek gerekirse, önceki yıllarda paylaştığımız kamuda e-dönüşüm ve kurumlar arasındaki veri entegrasyonun bir sonucu olarak SGK'nın, vergi mükellefi olup, son 3 ayda sigortalı personel istihdam etmeyen serbest meslek mensuplarını yakın takibe aldığını ifade edebiliriz.

İşinizi hiç personel istihdam etmeden yalnızca kendiniz sevk ve idare ediyorsanız gelen yazıyı bir bilgilendirme/hatırlatma notu olarak kabul ederek ve dilerseniz, yazıyı gönderen sosyal güvenlik müdürlüğüne (SGM)'ye durumunuzu izah eden ve bir yanıt verebilirsiniz.

Ancak, "Biraz deneyelim sonra bakarız." diyerek işbaşı yaptırdığınız asistan v.b. görevi her ne olursa olsun çalışanınız varsa ve iş yeriniz tescil edilmemişse tehlike çanları sizin için çalıyor, bu yazı sizi "nazikçe" uyarıyor demektir.

Yeri gelmişken bir kez daha vurgulamak isteriz ki, belli istisnai durumlar hariç, işyerinizde herhangi bir kişiyi istihdam edecekseniz (denemeli süreli dahi olsa) en az 1 gün öncesinden (işbaşı yapmadan) bağlı bulunduğunuz SGM'ye yazılı olarak müracaat ederek iş yerinizi tescil (kayıt) ettirmek ve kişi işe başlamadan önce, bildirgesini vermek aksi durumda cezası ağır olan yasal bir zorunluluktur.

Herhangi bir nedenle, işyeri tesciliniz yapılmamışsa derhal işyeri tescilinizi yapın yahut konuyu mali müşavirinizle paylaşın.

#sgk #avukat #serbestmeslek #işyeritescil

32 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
T&WhatsApp 0 212 514 52 61     |   mehmet@mehmetkasap.com.tr    |  Sirkeci, Ankara Cd. 59/312 Fatih ISTANBUL    ​