• Mehmet KASAP

Yemek Çeklerinde İTO Kararını Verdi!


Yemek çeklerinde uygulanan ve yüzde 10’u bulan yüksek komisyon oranları nedeni ile yiyecek-içecek sektöründe faaliyet gösteren işletmeler zor duruma düşmekte, karşı karşıya kaldıkları ticari şartlar her geçen gün daha da ağırlaşmaktadır. Ayrıca; komisyon oranlarının yüksekliğinin işletme maliyetlerini yükseltmesi nedeniyle dolaylı olarak enflasyona etki ettiği restoran ve yiyecek içecek hizmetlerinden sektör temsilcileri tarafından ifade edilmektedir.

Restoran ve Yiyecek İçecek Hizmetleri Meslek Grubu’nda Odamıza kayıtlı 16.000 işletme yer almakta olup, tüm sektör mensupları gibi Odamız üyeleri de yüksek komisyon oranlarından olumsuz etkilenmektedir. Bununla birlikte, çalışanına yemek çeki/kartı veren firmaların söz konusu yemek çeki/kartlarını temin ettikleri firmalardan yüzde 7’yi bulan iskonto talep ettikleri de bilinmektedir. Oysa iskontodan kaynaklanan maliyet, yiyecek ve içecek işletmelerine yemek çeki/kartı firmaları tarafından komisyon olarak yansıtılmaktadır. Böylece yemek çeklerini iskontoyla alan firmalar, bir anlamda çalışanlarının yemek hakları üzerinden para kazanmaya yönelmektedir. Yemek çeki/kartı kullanan firmaların iskonto talep ederek çalışanları üzerinden gelir elde etmesi ticari ahlaka uygun görülmemektedir. Bu noktadan hareketle, yemek çeki/kartı kullanan firmalara iskonto verilmediği takdirde yemek çeki komisyon oranları da yüzde 3-4 seviyelerine düşebilecektir. Bu bağlamda yemek çekleri/kartları üzerinden verilen komisyon oranlarının düşürülmesi amacıyla; yemek kartı firmalarınca, bu kartları kullanan firmalara iskonto verilmemesi yönünde Odamızca 10.08.2017 tarihli ve 56 sayılı Meclis Kararı uyarınca; ‘’Yemek Çekleri İskonto Oranları Hakkında Uyulması Zorunlu Mesleki Karar ’’ alınmıştır.

Oda Muamelat Yönetmeliği’nin ‘’uyulması zorunlu mesleki kararları’’yla ilgili 47. maddesine göre; üyeler mesleki kararlara uymak zorundadır. Bu kararlara uymadığı tespit edilen üyelerimiz hakkında Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Bu itibarla, sözkonusu mesleki karara uyulması ve uymadığını tespit ettiğiniz firmaların da Odamıza bildirilmesi önem arz etmektedir.

"Yemek Çekleri İskonto Oranları Hakkında Uyulması Zorunlu Mesleki Karar’" aşağıda yer almakta olup, bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla,

"YEMEK ÇEKLERİ İSKONTO ORANLARI HAKKINDA UYULMASI ZORUNLU MESLEKİ KARAR"

Mesleki Kararın Amacı:

Madde 1- İşbu mesleki karar; serbest rekabetin sağlanması, mesleki ahlak ve dayanışmanın korunması amacıyla alınmıştır.

Mesleki Kararın Kapsamı:

Madde 2-5174 Sayılı Kanunun 6. maddesine göre İstanbul Ticaret Odası’nın çalışma alanı içerinde faaliyet gösteren firmaların merkez ve şubelerini kapsar.

Mesleki Kararın Konusu:

Madde 3-Yemek kartı firmalarınca bu kartları kullanan işletmelere iskonto verilmeyecek ve aynı zamanda kartları kullanan işletmeler yemek çeki firmalarından iskonto talep etmeyeceklerdir. Yürürlük:

Madde 4-Oda Meclisi’nin 10.08.2017 tarih, 56 sayılı Kararı ile yürürlüğe girecektir.

#ito #yemekçekleri #meslekikarar

33 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör
T&WhatsApp 0 212 514 52 61     |   mehmet@mehmetkasap.com.tr    |  Sirkeci, Ankara Cd. 59/312 Fatih ISTANBUL    ​